Lignumexpo - LES 2014

LIGNUMEXPO – LES (30.9. – 3.10.2014)
LIGNUMEXPO - 19. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel
LES - 15. medzinárodná lesnícka výstava
MEDZINÁRODNÝ DREVÁRSKY A LESNÍCKY VEĽTRH V NITRE OPÄŤ VYTVÁRA JEDINEČNÉ TRHOVÉ PRÍLEŽITOSTI
1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Termín konania:
30.9. – 3.10. 2014
30.9 – 2.10.2014 od 9:00 do 17:00
3.10.2014 od 9:00 do 15:00
Miesto konania:
Výstavisko Agrokomplex Nitra; www.agrokomplex.sk
Organizátor:
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 94901 Nitra
Spoluorganizátori:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Zväz spracovateľov dreva SR
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
Vstup pre médiá - Press Centrum:
Vstup od Akademickej ulice; Medzi pavilónmi A – B
Parkovanie: zdarma pred Press centrom
Akreditácia:
Pred veľtrhom: elektronicky, vyplnením formulára – http://www.agrokomplex.sk/
Počas veľtrhu: Press centrum
Press centrum:
K dispozícii: Tlačová správa; Sprievodný program; Počítačová miestnosť; wifi
Kontaktná osoba:
Ing. Mgr. Michala Mičíková
0911 200 649
micikova@agrokomplex.sk
2. DÔLEŽITÉ TERMÍNY 30.9.2014 utorok
Slávnostné otvorenie výstavy
10:00
Pavilón K
Recepcia spojená s odovzdávaním cien veľtrhu
18:00
Kaštieľ Malanta 1.10.2014 streda
Odborný seminár: Povrchová úprava v nábytkárskom priemysle
10:00 – 12:00
Konferenčná sála medzi pavilónmi A-B, vstup cez press centrum od Akademickej ulice alebo cez press centrum priamo z areálu výstaviska
viac viď. bod 7. (odborný spriev. program)
Konferencia: Viac lesa a dreva do života!
10:00 – 13:30
Pavilón K
Viac viď. bod 7. (odborný spriev. program) 3.10.2014 piatok
Lesy SR – workshop Lesná pedagogika
10:00
Voľná plocha E 3. CHARAKTERISTIKA PODUJATIA
JEDINEČNÝ PRIESTOR PRE ODBORNÍKOV
19. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel LIGNUMEXPO a 15. medzinárodná lesnícka výstava LES, sa budú konať na výstavisku Agrokomplex v Nitre od 30. septembra do 3. októbra 2014.
Veľtrh LIGNUMEXPO-LES sa koná v dvojročnom cykle a tvorí najdôležitejšiu slovenskú akciu s témou dreva v najširšom ponímaní. Od pestovania lesa, ťažby a približovania dreva až po finalizáciu atraktívnych stavebno-stolárskych a nábytkárskych výrobkov z dreva.
Prvý veľký špecializovaný veľtrh pre drevo pod názvom Lignumexpo mal premiéru 28.9. – 2.10.1991, za účasti 114 vystavovateľov. V roku 1997 pribudla nomenklatúra lesníckej ponuky. Od roku 2005 veľtrh v nepárnych rokoch vystupoval pod názvom Drevo + Les. V roku 2006 pôvodný Lignumexpo prešiel na dvojročnú periodicitu
LIGNUMEXPO – LES (30.9. – 3.10.2014)
a bol po prvýkrát organizovaný s podporou európskej federácie výrobcov drevospracujúcich technológii
EUMABOIS, so sídlom v Paríži.
4. NAJVÄČŠIA PREHLIADKA DREVOSPRACUJÚCEHO PRIEMYSLU 2014
Rozsah veľtrhovej prehliadky bude podobný ako pred dvoma rokmi. Plochu viac ako 12 tisíc m2 pre prezentácie
vyčlenili v pavilónoch A, B, C, F a na priľahlej voľnej ploche E. Veľtrhu sa tento rok zúčastní viac ako 210
vystavovateľov a spoluvystavovateľov z rôznych krajín, ako napr. Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Taliansko
či Poľsko.
Inovované výrobné technológie nájdu odborní návštevníci v pavilóne A. Výrobcovia strojných zariadení
prostredníctvom svojich obchodných a poradenských dcérskych spoločností v SR predstavia špičkové stroje na
obrábanie masívneho dreva, výrobu produktov z lepeného dreva pre stavebníctvo – KRÁL s.r.o. Žilina, na
opracovanie konštrukčných dosiek a komponentov pre nábytok – ITALCOMMA Slovakia s.r.o. Žilina. Stroje na
opracovanie dielcov pre výrobu nábytku a interiérov predstaví v pavilóne B – dodávateľ EXCELLENT CD s.r.o.
Zvolen. Dominantným vystavovateľom v rámci pavilónu C bude CENTROGLOB s.r.o. Košice.
5. NAJVÄČŠÍ VYSTAVOVATELIA
KRÁL, s.r.o., Žilina
ITALCOMMA SLOVAKIA, s.r.o., Žilina
EXCELLENT CD, s.r.o., Zvolen
FELDER KG, Hall in Tirol, Rakúsko
CENTROGLOB, s.r.o., Košice
HOUFEK, a.s., Golčuv Jeníkov, ČR
BOTO, s.r.o., Nové Zámky
ROJEK, drevoobrábacie stroje, a.s., Častlovice, ČR
LESY SR, š.p., Banská Bystrica
6. TEMATICKÉ VÝSTAVY VEĽTRHU
ROZDELENIE PAVILÓNOV PODĽA VÝSTAV
A LIGNUMEXPO
B LIGNUMEXPO
C LIGNUMEXPO
F LES; LIGNUMEXPO
Vp E LES; LIGNUMEXPO
LIGNUMEXPO 2014
Tento rok bude časť expozícií veľtrhu Lignumexpo 2014 orientovaná na prezentáciu výrobcov a dodávateľov
strojov, nástrojov, zariadení, výrobkov pre drevársky a nábytkársky priemysel i technológií na spracovanie
dreva. Druhá časť veľtrhu bude výstavou strojov pre stolárske a nábytkárske prevádzky aj piliarske a lesné
ťažobné mechanizmy. Väčšina exponátov - strojov pre stolárske a nábytkárske prevádzky, piliarske a lesné
ťažobné mechanizmy - bude počas výstavy v prevádzke a budúci užívatelia môžu priamo posúdiť ich technické
parametre a konkrétne využitie. Prezentácia výrobných technológií domácich aj zahraničných výrobcov pre
drevospracujúci priemysel bude predstavená v pavilónoch A, B, C a F, vrátane priľahlých voľných plôch.
LES
Lesné hospodárstvo je pevnou súčasťou drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu. Výstava Les bude komplexnou
prezentáciou lesníckych činností, strojov a materiálov pre lesné hospodárstvo, semenárstva a pestovania lesa.
Výstava sa predstaví ako v pavilóne F, tak i na voľnej ploche E. Jej neoddeliteľnou súčasťou bude prezentácia
štátnych a súkromných lesných spoločností, ako i predaj doplnkov pre lesníkov a poľovníkov.
7. ODBORNÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM
LIGNUMEXPO – LES (30.9. – 3.10.2014)
Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu sa stali odborné sprievodné podujatia, na ktorých sa prezentujú aktuálne poznatky z oblasti vývoja lesného hospodárstva a modernizácie drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu. Je to jedinečná forma využívaná výrobcami na vzdelávanie a získavanie informácií. Široký odborný program umožní už tradične realizovať potrebnú odbornú diskusiu medzi drevármi, nábytkármi a výrobcami stavebno-stolárskych výrobkov navzájom, ako i s dodávateľmi dreva – lesníkmi.
ODBORNÝ SEMINÁR NA VEĽTRHU LIGNUMEXPO 2014: „POVRCHOVÁ ÚPRAVA V NÁBYTKÁRSKOM PRIEMYSLE“
Časový harmonogram: 10:00 - 10:05
Prezentácia
10:05 - 10:20
Situácia v nábytkárskom priemysle na Slovensku RNDr. Jaroslav Novotný, CSc.
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava
10:25 - 10:45
Inovácia technológií povrchových úprav v nábytkárskom priemysle pomocou robotov
Peter Kubík
ABB Slovensko, s.r.o., Bratislava
10:50 - 11:10
Technika pre ručné povrchové úpravy striekaním
Jiří Papok
Dürr Systems Czech Republic, a.s., Ledeč nad Sázavou, ČR
11:15 - 11:35
Ochranné prvky lakovní, filtre, technológia zariadenia na čistenie ovzdušia, vôd
Jiří Neumann
EWAC spol. s r.o., České Budějovice, ČR
11:40 - 12:00
Oleje, vosky, lazúry na drevo na prírodnej báze
Ing. František Jaš, CSc.
Renojava s.r.o., Prešov
KONFERENCIA: VIAC LESA A DREVA DO ŽIVOTA!
„Národný program využitia potenciálu dreva SR – možnosť pre akceleráciu v lesníckom a drevárskom komplexe SR“
Organizátori: ZSD SR, Agrokomplex – výstavníctvo, š.p., MPRV SR, NLC,
Lesy SR, š.p., ÚNVL, ZOL SR
Administrátor: ZSD SR
Gescia: Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Miesto: areál Agrokomplex Nitra, výstava Lignumexpo – Les 2014, pavilón K
Termín: 1.október 2014, od 10.00
Cieľ - predstaviť a rozdiskutovať v širšej odbornej diskusii možnosti:
• dynamického rozvoja lesnícko-drevárskeho komplexu SR na základe Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva SR (ďalej len NPVPD SR)
• technologickej a marketingovej stratégie na podporu vyššej spotreby a spracovania bukovej piliarskej hmoty na Slovensku v nábytkárskom a drevospracujúcom priemysle
Program: 10.30
Akčný plán NPVPD SR a jeho štruktúra
10.50
Možnosti a výzvy AP NPVPD SR z pohľadu spracovateľov dreva
11.20
Súčasný stav lesov na Slovensku, štruktúra a skladba drevín, vplyv na ťažbu a prognóza vývoja
LIGNUMEXPO – LES (30.9. – 3.10.2014)
11.40
Výzva pre vidiek a les - spolupráca v krátkych dodávateľských reťazcoch nielen v certifikovaných lesoch
12.00
AP NPVPD SR z pohľadu ZOL SR
12.20
Technologické možnosti a obmedzenia spracovateľov dreva z pohľadu potenciálneho vývoja DSP
8. CENA VEĽTRHU
Medzinárodná odborná hodnotiteľská komisia ocení aj tento rok cenou LIGNUMEXPO - LES 2014 progresívne výrobky – stroje, materiály, náradie a vybrané drevárske výrobky v súťaži o Ceny veľtrhu a výstav v jednotlivých kategóriách, a to budú: Lesné hospodárstvo, Lesnícke stroje a zariadenia, Stroje na obrábanie a tvárnenie dreva, Ručné stroje a náradie, Technológie a stroje na povrchovú úpravu, Materiály pre výrobu nábytku a stavebno-stolárskych a ostatných výrobkov z dreva.
9. CENNÍK VSTUPNÉHO A PARKOVNÉHO
Vstupné:
6,-€
Parkovací preukaz areál:
40,-€
Vstupné zľavnené:
3,-€
Parkovací preukaz parkovisko AX:
20,-€
Študentská kolektívna zľava:
1,-€
Parkovací lístok pre osobné auto:
4,-€
Vystavovateľský preukaz:
14,-€
Parkovací lístok autobus:
12,-€
Firemná pozvánka:
6,-€
Katalóg výstavy:
6,-€ Vstupné: Študentská kolektívna zľava 1€/osoba: Platí pre študentov stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, zameraných na komoditu daného veľtrhu za podmienky organizovaného vstupu v sprievode pedagóga a po predložení zoznamu študentov. Zľavnené vstupné 3€: Žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl do 26 rokov s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S. Voľný vstup: Deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom). Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti.
V Nitre dňa 16.9. 2014
Game info
Dátum pridania:
01-10-2014

183 x zobrazené Lignumexpo - LES 2014

Najhľadanejšie tagy k tomuto príspevku: žiadne
Komentáre na facebook