Likvidácia nežiadúceho porastu v sklade dreva

Už dlhé roky v našom sklade reziva využívame na likvidáciu nežiadúcej trávy, buriny, krov a drevín totálny herbicíd (napr. Roundup, Fondo). Výhodou tohto spôsobu je hlavne lepší prístup na miesta kde sa dá len ťažko dostať kosačkou. V druhom rade je to trvalejší účinok. Účinnou zložkou prípravku je soľ glyfosátu. Aplikáciou doporučenej dávky herbicídu je možné docielenie úplnej likvidácie takmer všetkých druhov zelených rastlín, klasifikovaných ako buriny. Herbicíd vstupuje do rastlinného tela ošetrených burín cez pokožku zelených častí pletív. Účinná látka je rozvádzaná v rastlinách ako v ich nadzemné časti, tak do celého koreňového systému. Biochemickým pôsobením v rastlinnom tele dochádza k postupnému odumieraniu nežiaducich rastlín. Spoľahlivo ničí všetku zasiahnutú vegetáciu hlavne pýr plazivý, pichliače, mlieč, turanec kanadský, pupenec roľný a iné jednoročné a vytrvalé buriny.
Game info
Dátum pridania:
05-05-2014

161 x zobrazené Likvidácia nežiadúceho porastu v sklade dreva

Najhľadanejšie tagy k tomuto príspevku: žiadne
Komentáre na facebook